безразличие в PONS речника

Преводи за безразличие в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

безразлѝчие СЪЩ ср без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за безразличие в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

безразличие Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文