балансови в PONS речника

Преводи за балансови в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за балансови в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

балансови Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文