акционерни в PONS речника

Преводи за акционерни в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за акционерни в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

акционерни Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文