английски » немски

Преводи за „screening“ в английски » немски речника (Отидете на немски » английски)

ˈbreast screen·ing NOUN no pl

cer·vi·cal ˈscreen·ing NOUN no pl Brit MED

screening survey QUESTION

Специализирана лексика

I . screen [skri:n] NOUN

6. screen no pl esp Am fig (sth that conceals):

ˈgraph·ics screen NOUN

off-ˈscreen [ˌɒfˈskri:n, Am ˌɑ:f-] ADJ inv

2. off-screen (happening in reality):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文