weakness в PONS речника

Преводи за weakness в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за weakness в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

weakness Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文