wash в PONS речника

Преводи за wash в Английски»bg речника

4. wash Am s. → washing-up

Вижте също: washing-up

2. wash up Am s. → wash

Вижте също: wash

4. wash Am s. → washing-up

wash Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文