clouded в PONS речника

Преводи за clouded в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Преводи за clouded в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

clouded Примери от PONS речника (редакционно проверени)

всяко зло за добро поговорка

    Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

    Искате ли да добавите дума, израз или превод?

    Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

    Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文