brown в PONS речника

Преводи за brown в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Вижте също: blue

Индивидуални преводни двойки

Преводи за brown в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

brown Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文