appropriation в PONS речника

Преводи за appropriation в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

3. appropriation LAW, FIN (assignation):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за appropriation в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

appropriation Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文