френски » полски

se <devant voyelle ou h muet s'> [sə] PRON pers

Вижте също: me

me <devant voyelle ou h muet m'> [mə] PRON pers

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文