френски » немски

Преводи за „voyageurs:“ в френски » немски речника (Отидете на немски » френски )

I . voyageur (-euse) [vwajaʒœʀ, -ʒøz] ADJ

II . voyageur (-euse) [vwajaʒœʀ, -ʒøz] NOUN m, f

1. voyageur (personne qui use d'un véhicule de transport public):

voyageur (-euse)
voyageur (-euse) d'un train
voyageur (-euse) d'un train
voyageur (-euse) d'un avion
voyageur (-euse) d'un avion
voyageur (-euse) d'un bateau

2. voyageur (personne qui voyage pour voir de nouveaux pays):

voyageur (-euse)
Reisende(r) f(m)

III . voyageur (-euse) [vwajaʒœʀ, -ʒøz]

[Handels]reisende(r) f(m)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文