френски » немски

I . placer [plase] VERB trans

place [plas] NOUN f

8. place (emploi):

Stelle f

9. place MILIT:

demi-place <demi-places> [d(ə)miplas] NOUN f

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文