френски » немски

mi-jambe[s] [miʒɑ͂b]

II . jambe [ʒɑ͂b]

croc-en-jambe <crocs-en-jambe> [kʀɔkɑ͂ʒɑ͂b] NOUN m

1. croc-en-jambe vieilli (mouvement):

2. croc-en-jambe (manœuvre):

croc-en-jambe m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文