френски » немски

fumé(e) [fyme] ADJ

1. fumé GASTR:

fumé(e)
Räucherschinken m /-lachs m

fume-cigarette <fume-cigarettes> [fymsigaʀɛt] NOUN m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文