френски » немски

I . croire [kʀwaʀ] VERB trans

2. croire (avoir confiance en qn):

je te/vous crois ! fam
na klar!

3. croire (s'imaginer qc qui n'est pas):

I . croire [kʀwaʀ] VERB trans

2. croire (avoir confiance en qn):

je te/vous crois ! fam
na klar!

3. croire (s'imaginer qc qui n'est pas):

cru

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文