френски » немски

course [kuʀs] NOUN f

1. course (action de courir):

Laufen nt
c'est la course! fam
das ist Stress! fam
c'est la course! fam

8. course CH (excursion):

course f

course-poursuite <courses-poursuites> [kuʀsəpuʀsɥt] NOUN f

mi-course [mikuʀs]

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文