френски » немски

bric-à-brac [bʀikabʀak] NOUN m inv

2. bric-à-brac (magasin de brocanteur):

Trödelladen [o. Trödler-] m fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文