френски » немски

Преводи за „arrivé“ в френски » немски речника (Отидете на немски » френски )

I . arriver [aʀive] VERB intr +être

3. arriver (être acheminé):

7. arriver (réussir):

10. arriver (aboutir):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文