френски » немски

beau-père <beaux-pères> [bopɛʀ] NOUN m

1. beau-père:

2. beau-père (conjoint de la mère):

grand-père <grands-pères> [gʀɑ͂pɛʀ] NOUN m

Saint-Père <Saints-Pères> [sɛ͂pɛʀ] NOUN m

arrière-grand-père <arrière-grands-pères> [aʀjɛʀgʀɑ͂pɛʀ] NOUN m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文