френски » испански

I . super [sypɛʀ] NOUN m

II . super <pl super> [sypɛʀ] ADJ fam

III . super [sypɛʀ] INTERJ fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文