френски » испански

I . neuf [nœf, nœv] ADJ

II . neuf [nœf, nœv] PRON NOUN m

neuf → cinq:

Вижте също: cinq

I . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ADJ

2. cinq (quand on parle d'un monarque):

quinto (-ta)
Louis V

II . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] PRON

III . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] NOUN m

dix-neuf [diznœf] ADJ PRON NOUN m

dix-neuf → douze:

Вижте също: douze

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文