френски » испански

Преводи за „entier“ в френски » испански речника (Отидете на испански » френски )

entier (-tière) [ɑ͂tje, -jɛʀ] ADJ

2. entier (lait):

entier (-tière)
entero (-ra)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文