zut във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за zut в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за zut в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
zut! inf
zut inf
zut! inf
zut! inf
zut! inf
drat (it)!
zut! inf
holy cow inf!, holy smoke inf!, holy mackerel inf!, holy shit slang!
zut alors! inf

zut в PONS речника

Преводи за zut в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за zut в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文