vraie във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за vraie в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. vrai (conforme à la vérité):

vrai de vrai inf
I can have a joke if I like, can't I?

vrai m:

à vrai dire, à dire vrai

Вижте също: prêcher

Индивидуални преводни двойки

Преводи за vraie в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

vraie в PONS речника

Преводи за vraie в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за vraie в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
vrai(e)
vrai(e)
vrai(e)
vrai(e)
a real man iron
vrai(e)
vrai(e)
un(e) vrai(e) blond(e)

vraie Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文