vrai във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за vrai в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. vrai (conforme à la vérité):

vrai de vrai inf
I can have a joke if I like, can't I?

vrai m:

à vrai dire, à dire vrai

Вижте също: prêcher

Индивидуални преводни двойки

Преводи за vrai в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
endurance test pej, hum
a real macho man pej

vrai в PONS речника

Преводи за vrai в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за vrai в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
vrai(e)
vrai(e)
vrai(e)
a real man iron
vrai(e)
vrai(e)
vrai(e)
un(e) vrai(e) blond(e)

vrai Примери от PONS речника (редакционно проверени)

à dire vrai [ou à vrai dire]
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文