voyageur във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за voyageur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.voyag|eur (voyageuse) [vwajaʒœʀ, øz] ADJ liter

II.voyag|eur (voyageuse) [vwajaʒœʀ, øz] NOUN m (f)

III.voyag|eur (voyageuse) [vwajaʒœʀ, øz]

Преводи за voyageur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
voyageur/-euse m/f
voyageur/-euse m/f
voyageur/-euse m/f
voyageur/-euse m/f sans billet

voyageur в PONS речника

Преводи за voyageur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.voyageur (-euse) [vwajaʒœʀ, -ʒøz] ADJ

II.voyageur (-euse) [vwajaʒœʀ, -ʒøz] NOUN m, f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за voyageur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

voyageur Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文