voyagé във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за voyagé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: jeunesse

1. jeunesse (période):

chèque-voyage <pl chèques-voyage> [ʃɛkvwajaʒ] NOUN m

Преводи за voyagé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
voyage fig

voyagé в PONS речника

Преводи за voyagé в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за voyagé в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
journey (travel) a. fig

voyagé Примери от PONS речника (редакционно проверени)

voyagé Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за voyagé в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文