voleurs във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за voleurs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.vol|eur (voleuse) [vɔlœʀ, øz] ADJ

II.vol|eur (voleuse) [vɔlœʀ, øz] NOUN m (f)

III.vol|eur (voleuse) [vɔlœʀ, øz]

IV.vol|eur (voleuse) [vɔlœʀ, øz]

Индивидуални преводни двойки

Преводи за voleurs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

voleurs в PONS речника

Преводи за voleurs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.voleur (-euse) [vɔlœʀ, -øz] ADJ (qui dérobe)

II.voleur (-euse) [vɔlœʀ, -øz] NOUN m, f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за voleurs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

voleurs Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文