voleur във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за voleur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.vol|eur (voleuse) [vɔlœʀ, øz] ADJ

II.vol|eur (voleuse) [vɔlœʀ, øz] NOUN m (f)

III.vol|eur (voleuse) [vɔlœʀ, øz]

IV.vol|eur (voleuse) [vɔlœʀ, øz]

Преводи за voleur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
voleur/-euse m/f
voleur/-euse m/f à l'étalage
voleur/-euse m/f de voiture
voleur/-euse m/f de bétail
voleur/-euse m/f de chevaux
voleur/-euse m/f
voleur/-euse m/f
voleur/-euse m/f de sacs à main
voleur/-euse m/f de sacs à main

voleur в PONS речника

Преводи за voleur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.voleur (-euse) [vɔlœʀ, -øz] ADJ (qui dérobe)

II.voleur (-euse) [vɔlœʀ, -øz] NOUN m, f

Индивидуални преводни двойки
jouer au(x) gendarme(s) et au(x) voleur(s)

Преводи за voleur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

voleur Примери от PONS речника (редакционно проверени)

jouer au(x) gendarme(s) et au(x) voleur(s)
voleur(-euse) m (f) de bétail
voleur(-euse) m (f) à l'étalage
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文