voiture във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за voiture в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. voiture CHEMDFER (wagon):

coach Brit
car Am

3. voiture (véhicule):

prison van Brit
pram Brit
hire car Brit
panda car Brit
saloon (car) Brit

voiture-balai <pl voitures-balais> [vwatyʀbalɛ] NOUN f

voiture-bar <pl voitures-bars> [vwatyʀbaʀ] NOUN f

voiture-lit <pl voitures-lits> [vwatyʀli] NOUN f

voiture-poste <pl voitures-postes> [vwatyʀpɔst] NOUN f

Преводи за voiture в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

voiture в PONS речника

Преводи за voiture в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. voiture AUTO:

racing car Brit
pram Brit

voiture-balai <voitures-balais> [vwatyʀbalɛ] NOUN f SPORT

voiture-lit <voiture(s)-lits> [vwatyʀli] NOUN f

voiture-bar <voitures-bars> [vwatyʀbaʀ] NOUN f CHEMDFER

voiture-radio <voitures-radio> [vwatyʀʀadjo] NOUN f

voiture-restaurant <voitures-restaurants> [vwatyʀʀɛstɔʀɑ̃] NOUN f

Преводи за voiture в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

voiture Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文