voile във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за voile в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

voile blanc METEO

voilé → voiler

Вижте също: voiler

grand-voile <pl grand(s)-voiles> [ɡʀɑ̃vwal] NOUN f

Преводи за voile в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
veil FASHION, REL

voile в PONS речника

Преводи за voile в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

voilé1(e) [vwale] ADJ (couvert d'un voile, dissimulé)

Преводи за voile в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

voile Примери от PONS речника (редакционно проверени)

char m à voile

voile Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文