vitre във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за vitre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

vitré → vitrer

Вижте също: vitrer

Преводи за vitre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

vitre в PONS речника

Преводи за vitre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

lève-vitre <lève-vitres> [lɛvvitʀ] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за vitre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

vitre Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文