visiteurs във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за visiteurs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

visit|eur (visiteuse) [vizitœʀ, øz] NOUN m (f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за visiteurs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
visiteurs/-euses mpl/fpl
visiteur/-euse m/f de prison
visiteur/-euse m/f
visiteur/-euse
visiteur/-euse m/f

visiteurs в PONS речника

Преводи за visiteurs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

visiteur (-euse) [vizitœʀ, -øz] NOUN m, f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за visiteurs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

visiteurs Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文