viser във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за viser в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за viser в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to aim for sth, to aim at sth lit, fig
to aim high fig

viser в PONS речника

Преводи за viser в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за viser в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

viser Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文