violentes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за violentes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.violent (violente) [vjɔlɑ̃, ɑ̃t] ADJ

II.violent (violente) [vjɔlɑ̃, ɑ̃t] NOUN m (f)

non-violent (non-violente) <mpl non-violents> [nɔ̃vjɔlɑ̃, ɑ̃t] NOUN m (f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за violentes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

violentes в PONS речника

Преводи за violentes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.non-violent(e) <non-violents> [nɔ̃vjɔlɑ̃, ɑ̃t] ADJ

II.non-violent(e) <non-violents> [nɔ̃vjɔlɑ̃, ɑ̃t] NOUN m(f)

Преводи за violentes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

violentes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文