violent във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за violent в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.violent (violente) [vjɔlɑ̃, ɑ̃t] ADJ

II.violent (violente) [vjɔlɑ̃, ɑ̃t] NOUN m (f)

non-violent (non-violente) <mpl non-violents> [nɔ̃vjɔlɑ̃, ɑ̃t] NOUN m (f)

Преводи за violent в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

violent в PONS речника

Преводи за violent в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.non-violent(e) <non-violents> [nɔ̃vjɔlɑ̃, ɑ̃t] ADJ

II.non-violent(e) <non-violents> [nɔ̃vjɔlɑ̃, ɑ̃t] NOUN m(f)

Преводи за violent в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

violent Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文