village във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за village в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за village в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
ancien/-ienne m/f du village

village в PONS речника

Преводи за village в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

village-vacances [vilaʒvakɑ̃s] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за village в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

village Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文