vif във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за vif в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

4. vif (net, important):

1. vif (gén):

on the spot never attr

Вижте също: EAU

vif-argent <pl vifs-argents> [vifaʀʒɑ̃] NOUN m CHIM

Преводи за vif в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
vif-argent m dated

vif в PONS речника

Преводи за vif в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за vif в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

vif Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文