veux-tu във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за veux-tu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за veux-tu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. emmener (mener):

do you want a lift? Brit
do you want a ride? Am

2. proposer:

to offer (à qn to sb)

Вижте също: Dieu

bon Dieu! slang
nom de Dieu! slang
Индивидуални преводни двойки

veux-tu в PONS речника

Преводи за veux-tu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

more comp of

more comp of

Вижте също: much, many

Преводи за veux-tu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文