Преводи за veut-elle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. want (desire):

2. want (need):

want inf

3. want (require presence of):

I want my mummy! Brit or mommy! Am
Индивидуални преводни двойки

Преводи за veut-elle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. qui (fonction sujet):

2. qui (fonction autre que sujet):

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文