vendu във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за vendu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: vendre

1. vendre:

vendre COM, ECON, FIN
to sell (à to)

1. vendre:

vendre COM, ECON, FIN
to sell (à to)

Вижте също: ours, lentille

Преводи за vendu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

vendu в PONS речника

Преводи за vendu в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: vendre

Преводи за vendu в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

vendu Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文