vendent във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за vendent в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. vendre:

vendre COM, ECON, FIN
to sell (à to)

Вижте също: ours, lentille

Индивидуални преводни двойки

Преводи за vendent в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

vendent в PONS речника

Преводи за vendent в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за vendent в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to blow the gaff Brit inf

vendent Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文