vases във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за vases в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.vase [vɑz] NOUN m (à fleurs, ornemental)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за vases в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
vase m à bec

vases в PONS речника

Преводи за vases в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за vases в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

vases Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文