valises във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за valises в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

to clear off Brit inf
to clear out Am inf
get with it! inf

mot-valise <pl mots-valises> [movaliz] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за valises в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

valises в PONS речника

Преводи за valises в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за valises в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to pack one's bags a. fig

valises Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文