vache във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за vache в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

3. vache inf:

bastard slang
son of a bitch slang
bitch slang
vache à lait FARM
vache à lait fig
cash cow inf
vache à lait fig

Вижте също: pisser, enrager, enragé

1. pisser slang personne, animal:

to pee slang
to piss slang
I want to pee slang

I.enragé (enragée) [ɑ̃ʀaʒe] VERB pp

enragé → enrager

II.enragé (enragée) [ɑ̃ʀaʒe] ADJ

III.enragé (enragée) [ɑ̃ʀaʒe] NOUN m (f) (passionné, révolté)

Преводи за vache в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
milch cow fig, pej
vache f à lait
cash cow fig
vache f à lait

vache в PONS речника

Преводи за vache в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за vache в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

vache Примери от PONS речника (редакционно проверени)

la vache! inf
vache f à lait
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文