usine във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за usine в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

factory(-gate) price
c'est l'usine, ici inf! fig
it's a diploma mill Am inf

navire-usine <pl navires-usines> [naviʀyzin] NOUN m

Преводи за usine в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

usine в PONS речника

Преводи за usine в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за usine в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

usine Примери от PONS речника (редакционно проверени)

usine f à gaz
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文