usagés във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за usagés в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. usage (fait d'utiliser):

2. usage (possibilité d'utiliser):

3. usage LING:

4. usage (pratique courante):

Преводи за usagés в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

usagés в PONS речника

Преводи за usagés в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. usage (utilisation):

Преводи за usagés в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

usagés Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文