Може би имате предвид:

until във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за until в Френски»Английски речника

I.gent|il (gentille) [ʒɑ̃ti, ij] ADJ

1. gentil (agréable):

Untel (Unetelle) [œ̃tɛl, yntɛl] NOUN m (f)

machine-outil <pl machines-outils> [maʃinuti] NOUN f

porte-outil <pl porte-outil, porte-outils> [pɔʀtuti] NOUN m TECH

II.nanti (nantie) [nɑ̃ti] NOUN mpl (f)

2. utile (d'utilité ponctuelle):

until в PONS речника

Преводи за until в Френски»Английски речника

Untel (Unetelle) [ɛ̃tɛl, yntɛl] NOUN m, f

machine-outil <machines-outils> [maʃinuti] NOUN f

outil [uti] NOUN m (instrument, moyen)

I.anti-spam <anti-spams> [ɑ͂tispam] ADJ

II.anti-spam <anti-spams> [ɑ͂tispam] NOUN m

I.anti-virus [ɑ̃tiviʀys] inv ADJ INFOR

II.anti-virus [ɑ̃tiviʀys] inv NOUN m INFOR

until Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文