type във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за type в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. type (genre):

Вижте също: typer

écart-type <pl écarts-types> [ekaʀtip] NOUN m STAT

sous-type <pl sous-types> [sutip] NOUN m

Преводи за type в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

type в PONS речника

Преводи за type в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за type в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

type Примери от PONS речника (редакционно проверени)

type Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за type в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文