truc във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за truc в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

3. truc (fait quelconque):

truc inf

Преводи за truc в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
truc m inf
truc m inf
doubry inf
truc m inf
truc m inf
truc m inf
truc m inf
truc m inf
truc m inf
jigger inf
truc m inf

truc в PONS речника

Преводи за truc в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за truc в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

truc Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文